Agur ke txarrei

Tabakoaren kontsumoak Euskadiko gazteen artean behera egin du eta populazio osoaren batezbestekoaren azpitik jarraitzen du

0
196

Pasa den maiatzaren 31an Tabakorik Gabeko Nazioarteko Eguna ospatu zen. Tabakoaren kontsumoaren inguruan gure artean egin diren azken inkesten arabera, kontsumo horrek behera egin du modu jarraian azken urteetan, nagusiki, erakunde publikoetatik eta zenbait elkarte pribatuetatik egin den kontzientziazio eta prebentzio lanaren ondorioz. Eusko Jaurlaritzak prestatu duen ‘Euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoa 2019’ txostenaren arabera, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen ia bosten bat (% 18,5) ohiko tabako-erretzailea da. Gizon gazte erretzaileak zertxobait gehiago dira emakume erretzaileak baino (% 18,9 eta % 18,2, hurrenez hurren).

2006tik 2017ra bitartean, hogei puntu baino gehiago jaitsi da ohiko tabako-erretzaileak direla dioten gazteen ehunekoa: % 40,4koa zen 2006. urtean eta 2017an, berriz, % 18,5ekoa.

2012ra arte, ohiko erretzaileen kopurua handiagoa zen gazteen artean 15 eta 74 urte arteko biztanleria osoaren artean baino. 2012an, ostera, eta lehen aldiz, handiagoa izan zen ohiko erretzaileen ehunekoa biztanleria osoaren artean (% 25,7) gazteen artean baino (% 23,5), eta joera horri eutsi zaio 2017an ere (gazteen % 18,5 eta 15 eta 74 urte artekoen % 22,1).

Tabakoa kontsumitzen hasteko adina, batez beste, 16,9 urtekoa izan zen 2017an.

Biztanleria osoaren artean, Euskadiko Adikzioei buruzko azken Inkestaren datuen arabera (2017), 2008-2017 aldian ohiko kontsumo-tasa % 30etik % 22ra jaitsi zen, azken 25 urteotan erregistratutako prebalentziarik baxuena. Gainera, erretzailea ez dela dioen biztanleriaren ehunekoak gora egiten jarraitzen du; izan ere, 1992an % 61 zen eta, 2017an, % 75. 

Arabako ESIan emaitzak ebaluatu ondoren, gainerako ESIetara zabaltzeko aukera aztertuko da.

Oraindik erretzen dutenen artean, gizonek nagusi izaten jarraitzen dute emakumeen aurrean, baina bi kasuetan murriztu dira ehunekoak. Adikzioen aurreko inkestan (2012) jasotako datuak direla eta, gizonezko erretzaile kopurua % 27koa izatetik % 25ekoa izatera igaro da eta emakumezkoen kasuan % 22tik % 18ra. Adinaren arabera, gizonek batez ere 45-74 urte bitartean erretzen dute eta emakumeek 15 eta 44 urte bitartean.

chart created with amCharts | amCharts