Euskadiko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren erradiografia

Eustatek aurtengo martxoan argitaratutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzek, 2018-19 ikasturtean, 418.590 ikasle izan zituzten, aurreko ikasturtean baino % 0,2 gutxiago. Beheranzko joera hori 2019-20 ikasturte honetan ere sendotzen ari dela dirudi; izan ere, Hezkuntza Sailak irailean ikasturte-hasieran emandako datu aurreratuen arabera, 374.470 ikasle daude Euskadiko Araubide Orokorreko Irakaskuntzetan, unibertsitatez kanpoko etapetan.

2018-19 ikasturtean, ikasleen % 93 Araubide Orokorreko Irakaskuntzetan matrikulatu zen, eta gainerako % 7 Araubide Bereziko Irakaskuntzetan. Kasu bietan, jaitsiera izan zen matrikula kopuruan, % 0,2koa eta % 1,0koa, hurrenez hurren.

Lurraldeka, Araubide Orokorreko Irakaskuntzetan, ikasleen erdiak Bizkaian ikasi zuen, % 34 Gipuzkoan eta % 16 Araban. Araubide Bereziko Irakaskuntzetan lurraldeen araberako nolabaiteko espezializazioa dago, Musika eta Hizkuntzen irakaskuntzetan izan ezik. Bi kasu horietan hiru lurraldeetan azaltzen dira. Horrela, Arte Plastikoen % 63 Araban daude eta Arte Dramatikokoak Bizkaian bakarrik eskaintzen dira. Oinarrizko dantza eta dantza profesionaleko ikasketak Araban eskaintzen dira, eta goi-mailakoak, berriz, Bizkaian. Azkenik, Kirol ikasketetako ikasleak ere Bizkaian ikasten dute.

Ikastetxearen titulartasunari dagokionez, Araubide Orokorreko Irakaskuntzetan, ikasleak modu ekitatiboan banatu ziren ikastetxe publikoen eta pribatuen artean, Erdi Mailako Lanbide Heziketako ikasketetan izan ezik, hor hamarretik sei ikastetxe publikoetan egin baitziren, eta Helduen Irakaskuntzan (HHI), non ia eskaintza guztia ikastetxe publikoetan baitago.

Oinarrizko lanbide heziketaren kasuan, hala ere, ikasleriaren % 72k titulartasun pribatuko ikastetxeak aukeratu zituen. Araubide Bereziko Irakaskuntzetan, ikasle gehienak ikastetxe publikoetan daude: % 100 hizkuntzetan, dantzan eta arte dramatikoan, eta % 70 baino gehiago gainerakoetan.

Gora egin dute DBHko matrikulek 

Araubide Orokorreko Irakaskuntzetan, matrikulazioak % 0,2 jaitsi dira. Alde positiboan nabarmendu dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen igoera (% 2,3) eta Haur Hezkuntzako jaitsiera (-% 2,0). 

Bestalde, laugarren urtez jarraian, helduen irakaskuntzako izen-emateak tasa negatiboak izaten jarraitzen du; zehazki, 1.324 matrikula gutxiago izan ditu, iaz baino ia %10 gutxiago. 

Araubide Bereziko Irakaskuntzan ere sarrerak jaitsi egin ziren (% 1,0), hau da, iaz baino 295 matrikula gutxiago. Hizkuntzetan izan da jaitsierarik handiena, 493 gutxiago. Nabarmentzekoa da kirol-irakaskuntzak % 32 hazi direla. 

Bekak Lehen Hezkuntzan 

2018-19 ikasturtean, Euskadiko Administrazio Publikoak emandako beka eta laguntzen zenbatekoa 53 milioi eurokoa izan zen. Guztira, 128.364 ikasle izan ziren onuradun, guztizkoaren %32. Ia beka-sorta osoa Erregimen Orokorreko Irakaskuntzetarako erabili zen (% 99,7). Bekak horrela banatu ziren: Lehen Hezkuntzan % 46, ondoren Haur Hezkuntza % 21arekin eta, azkenik, DBH % 20arekin. Irakaskuntza Espezializatuetara 152.000 euro inguru bideratu ziren, hau da, Eustaten datuen arabera, kopuru osoaren % 0,3.

Ikastetxe publikoek, gutxi gorabehera, laguntzen bi heren inguru hartu zituzten, hezkuntza goiztiarra eta oinarrizkoa bultzatuz. Zentro pribatuetan ikasten ari den ikasleriari bideratutako beken zenbatekoa 19 milioi eurokoa izan zen.

Mutil gehiago lanbide heziketan 

Derrigorrezko hezkuntza amaitzean, ikasleen % 67k Batxilergoa aukeratu zuen, eta % 33k, berriz, Erdi Mailako Prestakuntzan eskainitako moduluetako bat egitea erabaki zuen.

Batxilergoko eta Erdi Mailako Lanbide Heziketako ikasleei dagokienez, genero-desberdintasunak daudela azpimarratu behar da. Horrela, Batxilergoan nesken eta mutilen artean proportzio bera dagoen bitartean, Erdi Mailako Lanbide Heziketan, berriz, izan eman duten ikasleen bi heren baino gehiago mutilak dira. Ikasle kopuruan ez ezik, badira genero desberdintasunak Batxilergoan eta Lanbide Heziketan aukeratzen diren modalitateetan. 

Adibidez, Batxilergoan emakumeen kopurua handiagoa da modalitate guztietan Zientziak modalitatean izan ezik (% 48). Aipagarria da emakumeen matrikulen portzentajea Arte eta Humanitateak modalitatean (% 70) eta Gizarte Zientziak modalitatean (% 60).

Erdi Mailako Lanbide Heziketan, eskainitako hogei familietatik zazpitan emakumeen kopurua handiagoa izan da: Irudi Pertsonala (ikasleen % 90); Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza (% 80); Gizarte eta Kultura Zerbitzuak (% 80); Osasungintza (% 75); Administrazioa eta Kudeaketa
(% 60); Elikagaien Industria (% 60); eta, Kimika (% 60). Gainerako familietan gizonezkoak dira nagusi, Merkataritza eta Marketinean izan ezik, bertan parekotasuna egon baitzen.

Unibertsitatez kanpoko goi-mailako hezkuntzan, Goi-Mailako Lanbide Heziketan, 21.468 ikasle matrikulatu ziren, aurreko ikasturtean baino pixka bat gutxiago (-% 0,2). Guztizkoaren % 36 emakumeak izan ziren.

Familia akademikoak aukeratzerakoan,  Erdi Mailako Lanbide Heziketan gertatzen den bezala, aukeraketa generoaren arabera egiten da, eta emakumeen artean zaletasun handiagoa dago irudiarekin, pertsonen zaintzarekin, elikadurarekin eta ehungintzarekin eta jantzigintzarekin lotutako sektoreetan. 

HEZKUNTZA

GIZA ESKUBIDEAK

GAZTERIA

IGAZTE

BGAZTE