LHko tituludunen eskaerak gora egingo du 2035era arte

Orkestrak eta CaixaBank Dualizak Lanbide Heziketaren Behatokiaren urteko txostena aurkeztu dute, lan-merkatuaren joerak identifikatzen dituena eta Lanbide Heziketaren egoera eta bilakaera aztertzen dituena.
LHko tituludunen eskaerak gora egingo du 2035era arte

LHko tituludunen okupazioak gora egingo du ia sektore ekonomiko guztietan 2035era arte, CaixaBank Dualizak Orkestraren (Lehiakortasunerako Euskal Institutua) laguntzarekin egindako “Lanbide Heziketa gizarte-erronken aurrean” LHren urteko txostenak adierazten duenez.

Azterlanaren arabera, aldi horretan sortuko diren 14 milioi enplegu-aukeretatik 3,8 LHko graduatuenak izango dira, eta prestakuntza horrek garrantzi handiko gizarte-erronken aurrean izango duen zeregin nagusia du ardatz, hala nola biztanleriaren zahartzea, gizarteratzea, eskola goiz uztea (Oinarrizko LHren bidez) eta baita genero-arrakala ere.

Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalak katalogatutako 20 sektore ekonomikoetatik, LHko tituludunen presentzia guztietan haziko da, hirutan izan ezik (eraikuntza; energia, gasa eta lurruna, eta erauzketa-industriak).

Aldiz, manufaktura-industrian igoko dira gehien, sektoreko profesionalen % 40,8ra iritsi arte, osasun-sektorean eta “Beste zerbitzu batzuetan” gertatuko denaren antzera.

Okupazio horrek, alde batetik, produkzio-sarearen premiei erantzuten die, baina oinarrizko logika bati ere jarraitzen dio: LHko tituludunen kopuruak gora egiten badu, eta hori, zalantzarik gabe, 2022ko Lanbide Heziketaren Lege berria onartu ondoren gertatuko da, ikasketa horiek dituzten landunen ehunekoak ere gora egingo du, ziurrenik.

Demografia eta migrazioak bezalako faktoreek erakusten dute Lanbide Heziketak zenbateraino izango duen zeregin nagusi eta integratzailea epe labur, ertain eta luzean. Izan ere, Espainiako jaiotza-proiekzioek, dagoeneko munduko herrialderik zahartuenetako bat denak (horrek dakarren erronka sozial, ekonomiko eta sanitario guztiarekin), hurrengo hamarkadan gorakada txiki bat aurreikusten badute ere, “ez ditu lortuko biztanleriaren iraunkortasuna bermatzeko behar diren gutxieneko balioak”, txostenean gogorarazi dutenez.

CaixaBank Dualizako Lanbide Heziketari buruzko Ezagutza eta Berrikuntza Zentroko arduradun Mónica Mosok adierazi duenez, pobreziako eta gizarte-bazterketako arriskua hezkuntza goiz uztearekin lotzen da, atzerritarrei gehiago eraginez eta, ondoren, landa-eremuetan bizi diren pertsonei. Ildo horretan, “Oinarrizko Lanbide Hezkuntza eta Erdi Mailako gradua derrigorrezko irakaskuntzaren ondoko aukera inklusiboenak dira eta, ondorioz, hezkuntza-uzte goiztiarrari aurre egiteko funtsezko tresna dira”.

“Oinarrizko Lanbide Hezkuntza eta Erdi Mailako gradua derrigorrezko irakaskuntzaren ondoko aukera inklusiboenak dira eta, ondorioz, hezkuntza-uzte goiztiarrari aurre egiteko funtsezko tresna dira”.

Bestalde, Juan Gamboa Orkestrako ikertzaileak azpimarratu du Espainiako lan-merkatuan “potentzialtasun handia” dagoela maila teknikoko okupazioak betetzeko. Gaur egun lan-merkatua osatzen duten lanbideen % 65 inguru LHko tituludunek bete ditzakete. Lanbide Heziketaren Behatokiaren kalkuluen arabera, Espainiako lan-merkatuan 14 milioi enplegu-aukera inguru sortuko dira 2035era arte, “aukera horien ia % 30 Lanbide Heziketara bideratuko dira”, ziurtatu du Orkestrako ikertzaileak.

Era berean, LHko profilak dira lanbide teknikoak jasaten ari diren aldaketei aurre egiteko prestatuenak, lan-prozesuetako aldaketa teknologikoen eta ekonomia iraunkorrerako trantsizioaren ondorioz.

16.159 enplegu-aukera urtero Lanbide Heziketarako Euskadin

Txostenaren arabera, 2023tik 2035era bitartean 16.159 enplegu-aukera sortuko dira Euskadin LHrako, horietatik % 70 zerbitzuen sektorean.

Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 2021-2022 ikasturtean 44.790 ikasle matrikulatu ziren Lanbide Heziketan. Fabrikazio mekanikoa (% 13,6), elektrizitatea eta elektronika (% 10,2) eta osasuna (% 10) dira ikasle gehien biltzen dituztenak.

HEZKUNTZA

GIZA ESKUBIDEAK

GAZTERIA

IGAZTE

BGAZTE