Irain gehiagorik ez eskola-kirolean

Arabako Foru Aldundiak "Irainik ez, kitto!" kanpaina aurkeztu du eskola-kiroleko harmailetan dauden irain eta errespetu faltei aurre egiteko
Irain gehiagorik ez eskola-kirolean

Arabako Foru Aldundiak “Irainik ez, kitto!” izeneko kanpaina abiarazi du, eskola-kiroleko harmailetan dauden irain eta errespetu faltari aurre egiteko. Ekimena normalean gertakari larriagoak eragiten dituzten portaerak desnaturalizatzeko asmoz sortu da.

Kanpainaren premisa nagusia da indarkeria fisikoa ez dela bat-batean hasten, irainaren eta errespetu faltaren normalizaziotik abiatuta baizik. Aldundiak errotik eraso nahi dio arazo horri, batez ere adingabeek egiten duten eskola-kirolean, non askotan protagonistak gazteak eta haien familiak izaten diren.

Irainik ez, kitto!

Kanpainak hainbat ikuspegitatik jorratzen ditu kiroleko indarkeria-gertakariak, eta harmailetatik iraina zapuztearen garrantzia nabarmentzen du. Errespeturik gabeko jokabideak desagerrarazteko eta ekitaldiko protagonistak ahalduntzeko beharra nabarmentzen da, jokalariak, epaileak edo errespetuzko publikoa izan, irainak eta errespetu faltak arbuiatuko dituen gehiengoa eraikitzeko.

Ikuspegi zigortzailearen aurka, kanpainak ez du bilatzen partidak bertan behera uztea, ezta porrotak automatikoki deklaratzea ere, baina ez du baztertzen ondorio larriagoak izatea portaerek irauten badute. Helburu nagusia jarrera horiek amaitzea da, eta parte-hartzaile guztiak aktiboki inplikatzea errespetu handiagoko kirol-ingurune bat eraikitzen.

Ekimena komunikazio-estrategia zabal baten bidez garatuko da, eta horren barruan sartzen dira kartelak, kirol-instalazioetan banatutako flyerrak eta tokiko komunikabideetako publizitatea. Gainera, jokabide-dekalogo bat eta irain-kasuetan jarduteko protokolo bat ere garatu dira. Kirol-eragileek ere parte hartuko dute kanpainan, ekintza espezifikoen eta sare sozialetan zabaldutako bideoen bidez.

HEZKUNTZA

GIZA ESKUBIDEAK

GAZTERIA

IGAZTE

BGAZTE